Kopalnia soli w Wieliczce

Kopalnia i zabytek? To raczej nie Idzie w parze. Kopalnia nie jest miejscem zabytkowym tylko miejscem gdzie wydobywany jest surowiec. Więcej »

Dzwon Zygmunta

Każdy kraj chlubi się wobec innych swoją własną, indywidualną kulturą oraz historią. Jednak zastanówmy się jak właściwie ta historia się prezentuje. Więcej »

 

Monthly Archives: Maj 2013

Słupsk – Zabytki

Zabytki pełnią bardzo istotną rolę w życiu każdego społeczeństwa na całym świecie. Mianowicie, przypominają obywatelom danego kraju o ich historii, o tych wszystkich wydarzeniach, które miały miejsce w przeszłości. O wojnach, potyczkach, paktach, klęskach oraz o wszystkich innych. Budowle historyczno-zabytkowe stanowią podstawę naszego patriotyzmu – patrząc na nie czujemy dumę ze swoich przodków – z ich wszystkich chwalebnych dokonań. Zabytki również pokazują, iż dany naród chce pamiętać o swojej historii. To te pokolenia, które następowały po ówczesnych stawiały im pomniki, dbały one o historyczne budowle, nie pozwalając im na zniszczenie. Naród polski jest narodem, który dba o zabytki i o pamięć o swoich przodkach. Każdy Polak wie, iż nasz kraj posiada bardzo barwną i obfitującą w najprzeróżniejsze wydarzenia historię. Potwierdza to fakt iż cała Polska jest gęsto usiana obiektami historyczno-zabytkowymi, które ją upamiętniają. Na świecie istnieje bardzo wiele pięknych i wartych odwiedzenia miejsc. Te miejsca, które coś ze sobą łączy leżą na tak zwanych „trasach turystycznych”. Jest ich bardzo wiele, i każda różni się czymś od innej. Jedną z takich tras turystycznych jest Europejski Szlak Gotyku Ceglanego. Czym jest ta trasa? Otóż, ten szlak turystyczny obejmuje trzydzieści dwa miasta, które posiadają w swojej architekturze zabytkowej styl gotyku bądź neogotyku. Europejski Szlak Gotyku Ceglanego obejmuje siedem nadbałtyckich europejskich krajów a mianowicie Szwecję, Danię, Niemcy, Polskę, na Litwę, Łotwę i w Estonię. Na Europejskim Szlaku Gotyku Ceglanego znajdują się przepiękne zabytkowe kościoły, monumentalne katedry, klasztory, strzeliste bramy oraz baszty, zabytkowe ratusze. Wszystkie te miasta łączy ze sobą nie tylko styl gotycki, ale także przynależność do tak zwanej „Hanzy”. Hanza było to średniowieczne stowarzyszenie nadbałtyckich miast handlowych. Europejski Szlak Gotyku Ceglanego jest to trasa turystyczna, która jest projektem współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej. Pieniądze na rozwój tego projektu posiadają swoje źródło w Europejskim Funduszu Rozwoju Regionalnego. W Polsce Europejski Szlak Gotyku Ceglanego obejmuje dwanaście miast. Mianowicie są to: Chełmno, Chojna, Gdańsk, Grudziądz, Kołobrzeg, Koszalin, Olsztyn, Płock, Słupsk, Stargard Szczeciński, Szczecin oraz Toruń. Z pewnością każde z tych wymienionych miast, które znajdują się na tym prestiżowym szlaku turystycznym, zasługują na odwiedziny każdego turysty, przybywającego do polski z całego świata. Niewątpliwie fakt przynależności tych miast do Europejskiego Szlaku Gotyku Ceglanego sprawia, iż stają się one o wiele bardziej popularne wśród turystów na całym świecie, oraz na pewno fakt ten podnosi ich prestiż. Dajmy na to – Koszalin – nieduże nadbałtyckie miasto na prawach powiatu, znajdujące się nad jeziorem Jamno. Jest to piękne miasto, które posiada bardzo wiele obiektów zabytkowo-historycznych, oczywiście w stylu gotyckim. Miasto jest bardzo popularnym miejscem wśród turystów ze względu nie tylko na piękne zabytki, lecz także właśnie z tego powodu iż należy ono do tej prestiżowej trasy turystycznej.

Kościół pod wezwaniem świętego Michała Archanioła w Binarowej

Kościół pod wezwaniem św. Michała Archanioła w malutkiej miejscowości jest jednym z najcenniejszych zabytków na Pogórzu Ciężkowickim. Pochodzi z okresu późnego gotyku, zbudowany z drzewa jodłowego. Wraz z innymi drewnianymi kościółkami znajduje się na liście światowego dziedzictwa UNESCO. Z wspomnień Jana Długosza dowiadujemy się, że pierwszy kościół powstał w 1400 roku, po pożarze wzniesiono kolejny, który ma obecną formę. Znajdują się w nim wyjątkowo cenne malowidła z XVI-XVII wieku oraz rzeźby gotyckie z XIV wieku, między innymi pozostałość ołtarza Czterech Świętych Dziewic. Warto przyglądnąć się na późnogotycką kamienną chrzcielnicę z barokową pokrywą, barokową ambonę oraz gotycki dzwon z XV wieku. Dzięki walorom o wartości historycznej i artystycznej kościół w Binarowej należy jednych z najcenniejszych oraz najlepiej wyposażonych budowli tego typu w Europie Środkowej. Nic dziwnego, że jest miejscem kultu i najczęściej odwiedzanym przez turystów w tym regionie. Przez kolejne lata dobudowano kaplicę pod wezwaniem Aniołów Stróżów, powiększono okiennicę, wykonano nową polichromię. We wnętrzu świątyni rzuca się w oczy zabytkowa polichromia z XVI i XVII wieku przedstawiająca sceny z Nowego Testamentu oraz widoki Biecza. Na stropie przyciągają uwagę późnogotyckie malowidła z XVI wieku, a na ścianach prezbiterium Sceny Męki Pańskiej, natomiast na ścianach nawy i parapecie chóru malowidła przedstawiające Modlitwę Pańską, siedem sakramentów oraz siedem cnót. Razem stanowi to bardzo cenny zabytek architektoniczny. Od początków powstania w kościele przeprowadzane były prace renowacyjne. W lewym ołtarzu bocznym usytuowany jest łaskami słynący obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem Piaskowej. Do tej pory nie udało się ustalić autora dzieła, ani fundatora. Przypisuje się jego fundację królowi Janowi Kazimierzowi, ale to tylko domysły. Bardziej prawdopodobne jest przypisanie fundacji zakonowi karmelitów, mających swoją siedzibę w Jaśle. Ze źródeł wynika, że na skroniach Dzieciątka i Maryi umieszczono srebrne korony. Dokonano tak zwanej koronacji prywatnej. Dodatkowo zachowane zostały w bardzo dobrym stanie rzeźby dziewic Barbary, Katarzyny, Doroty i Łucji. Umieszczono je w lewym ołtarzu bocznym obok obrazu Matki Boskiej z Dzieciątkiem. Klucz do kościoła św. Michała Archanioła można znaleźć w domu kościelnego, który znajduje się za plebanią tuż obok kościoła. Ze względów bezpieczeństwa dla polichromii ilość osób zwiedzających jest uzależniona od pogody. Kult Binarowskiej Madonny zahamowany został znacząco w czasie niewoli i okupacji, ale nie zanikł on zupełnie. Przekonanie o cudowności wizerunku Matki Boskiej z Dzieciątkiem trwa do dziś. Wytłumaczenie wpisu na listę światowego dziedzictwa UNESCO, czyli harmonijne połączenie walorów historycznych, architektonicznych i artystycznych, najcenniejsza polichromia spośród wszystkich drewnianych kościołów Małopolski, przyciąga tłumu turystów, którzy oprócz zwiedzania, chcą powierzyć swoje modlitwy i uproszenie łask do Matki Bożej Piaskowej.

Częstochowa Sanktuarium na Jasnej Górze

Wzgórze Jasna Góra, na którym wznosi się zespół klasztorny ojców paulinów jest niezaprzeczalnie jednym z ważniejszych miejsc kultu maryjnego i centrum pielgrzymkowym wszystkich wiernych w Polsce. To właśnie tutaj w Sanktuarium znajduje się obraz Matki Boskiej Częstochowskiej. Szczególnie miejsce to nabrało wyjątkowego charakteru, gdy 1 kwietnia 1656 roku Jan Kazimierz III Waza składał śluby lwowskie i modlił się rok później o uratowanie Rzeczpospolitej przed wojskami szwedzkimi i węgierskimi. Nazwa wywodzi się stąd, że klasztor położony jest na jasnym, wapiennym wzniesieniu. Klasztor zyskał popularność zarówno u pielgrzymów, jak i rozbójników, wielokrotnie padał ich ofiarą. Badania cudownego obrazu odkryły również uszkodzenia wykonane ostrym narzędziem podczas napadu, natomiast ślady po gwoździach, którymi mocowano skradzione wota wskazują na wieloletni kult obrazu jeszcze sprzed 1430 roku. Podczas potopu szwedzkiego klasztor i sanktuarium były celem, który chciały zdobyć połączone wojska szwedzkie i węgierskie. Długa obrona Jasnej Góry, zakończona zwycięstwem i odwrotem wojsk wroga, zyskała wymiar symboliczny i religijny. Obraz oblężenia znacznie ubarwił Henryk Sienkiewicz w powieści „Potop”. Papież Jan Paweł II wielokrotnie odwiedzał Jasną Górę, a w 2006 roku wizytę również złożył papież Benedykt XVI. Budowle wchodzące w kompleks Jasnej Góry powstawały w różnym czasie. Aż cztery bramy na Jasną Górę poprzedzają okrągły plac. W jego środku ułożony jest z kostki herb paulinów. W Kaplicy Cudownego Obrazu wisi srebrna, przeszklona szkatułka, w której umieszczono zakrwawiony i postrzelony pas sutanny Jana Pawła II, który przekazał go jako wotum wdzięczności za ocalenie życia. W ciągu całego roku przybywają tutaj turyści z całej Polski, szczególnie w kwietniu przed okresem maturalnym, przybywa młodzież licealna, modląc się o wyproszenie łask. Według legendy Obraz Matki Bożej namalowany jest przez świętego Łukasza Ewangelistę, podobno wykonał ją na desce od stołu, przy którym Najświętsza Rodzina modliła się wspólnie i jadła posiłki. Święty Łukasz podobno miał namalować dwa obrazy Maryi, z których jeden dotarł do Włoch, natomiast drugi został przewieziony przez cesarza Konstantyna z Jerozolimy do Konstantynopola. Sześć wieków później książę ruski dostał w prezencie cudowny wizerunek i otaczany był wielką czcią na Rusi. Odnalazł go tam książę Władysław Opolczyk, kiedy zwyciężył nad wrogiem, książę zabrał obraz i przywiózł na Jasną Górę, gdzie wręczył go pod opiekę paulinom. Taką historię przedstawia najstarszy rękopis Translatio tabulae, którego odpis pochodzi z 1474roku i przechowywany jest w archiwum jasnogórskim. Wybranie Matki Bożej Jasnogórskiej za Królową Polski, wyraża wiarę i ścisły związek Marii Panny z wiernymi, a wota dziękczynne są dowodem wiary w Jej opiekę i nieustanną pomoc dla polskiego narodu, oraz obronę przed zagrożeniami. Na uwagę należy zwrócić na pomnik ojca Kordeckiego, znajdujący się na wałach oraz pomnik Jana Pawła II. Niezliczone pielgrzymki, uroczystości, nabożeństwa trwają nieprzerwanie zrzeszając tłumy wiernych, którzy zanoszą prośby i podziękowania do Matki Bożej.