Kopalnia soli w Wieliczce

Kopalnia i zabytek? To raczej nie Idzie w parze. Kopalnia nie jest miejscem zabytkowym tylko miejscem gdzie wydobywany jest surowiec. Więcej »

Dzwon Zygmunta

Każdy kraj chlubi się wobec innych swoją własną, indywidualną kulturą oraz historią. Jednak zastanówmy się jak właściwie ta historia się prezentuje. Więcej »

 

Częstochowa Sanktuarium na Jasnej Górze

Wzgórze Jasna Góra, na którym wznosi się zespół klasztorny ojców paulinów jest niezaprzeczalnie jednym z ważniejszych miejsc kultu maryjnego i centrum pielgrzymkowym wszystkich wiernych w Polsce. To właśnie tutaj w Sanktuarium znajduje się obraz Matki Boskiej Częstochowskiej. Szczególnie miejsce to nabrało wyjątkowego charakteru, gdy 1 kwietnia 1656 roku Jan Kazimierz III Waza składał śluby lwowskie i modlił się rok później o uratowanie Rzeczpospolitej przed wojskami szwedzkimi i węgierskimi. Nazwa wywodzi się stąd, że klasztor położony jest na jasnym, wapiennym wzniesieniu. Klasztor zyskał popularność zarówno u pielgrzymów, jak i rozbójników, wielokrotnie padał ich ofiarą. Badania cudownego obrazu odkryły również uszkodzenia wykonane ostrym narzędziem podczas napadu, natomiast ślady po gwoździach, którymi mocowano skradzione wota wskazują na wieloletni kult obrazu jeszcze sprzed 1430 roku. Podczas potopu szwedzkiego klasztor i sanktuarium były celem, który chciały zdobyć połączone wojska szwedzkie i węgierskie. Długa obrona Jasnej Góry, zakończona zwycięstwem i odwrotem wojsk wroga, zyskała wymiar symboliczny i religijny. Obraz oblężenia znacznie ubarwił Henryk Sienkiewicz w powieści „Potop”. Papież Jan Paweł II wielokrotnie odwiedzał Jasną Górę, a w 2006 roku wizytę również złożył papież Benedykt XVI. Budowle wchodzące w kompleks Jasnej Góry powstawały w różnym czasie. Aż cztery bramy na Jasną Górę poprzedzają okrągły plac. W jego środku ułożony jest z kostki herb paulinów. W Kaplicy Cudownego Obrazu wisi srebrna, przeszklona szkatułka, w której umieszczono zakrwawiony i postrzelony pas sutanny Jana Pawła II, który przekazał go jako wotum wdzięczności za ocalenie życia. W ciągu całego roku przybywają tutaj turyści z całej Polski, szczególnie w kwietniu przed okresem maturalnym, przybywa młodzież licealna, modląc się o wyproszenie łask. Według legendy Obraz Matki Bożej namalowany jest przez świętego Łukasza Ewangelistę, podobno wykonał ją na desce od stołu, przy którym Najświętsza Rodzina modliła się wspólnie i jadła posiłki. Święty Łukasz podobno miał namalować dwa obrazy Maryi, z których jeden dotarł do Włoch, natomiast drugi został przewieziony przez cesarza Konstantyna z Jerozolimy do Konstantynopola. Sześć wieków później książę ruski dostał w prezencie cudowny wizerunek i otaczany był wielką czcią na Rusi. Odnalazł go tam książę Władysław Opolczyk, kiedy zwyciężył nad wrogiem, książę zabrał obraz i przywiózł na Jasną Górę, gdzie wręczył go pod opiekę paulinom. Taką historię przedstawia najstarszy rękopis Translatio tabulae, którego odpis pochodzi z 1474roku i przechowywany jest w archiwum jasnogórskim. Wybranie Matki Bożej Jasnogórskiej za Królową Polski, wyraża wiarę i ścisły związek Marii Panny z wiernymi, a wota dziękczynne są dowodem wiary w Jej opiekę i nieustanną pomoc dla polskiego narodu, oraz obronę przed zagrożeniami. Na uwagę należy zwrócić na pomnik ojca Kordeckiego, znajdujący się na wałach oraz pomnik Jana Pawła II. Niezliczone pielgrzymki, uroczystości, nabożeństwa trwają nieprzerwanie zrzeszając tłumy wiernych, którzy zanoszą prośby i podziękowania do Matki Bożej.