Kopalnia soli w Wieliczce

Kopalnia i zabytek? To raczej nie Idzie w parze. Kopalnia nie jest miejscem zabytkowym tylko miejscem gdzie wydobywany jest surowiec. Więcej »

Dzwon Zygmunta

Każdy kraj chlubi się wobec innych swoją własną, indywidualną kulturą oraz historią. Jednak zastanówmy się jak właściwie ta historia się prezentuje. Więcej »

 

Jasna Góra

Jasna Góra znajdująca się w Częstochowie to klasztor zakonu paulinów położony na wzgórzu. Jest to miejsce kultu Matki Boskiej oraz najważniejszym miejscem pielgrzymowania w Polsce. Znajduje się tam obraz Matki Boskiej Częstochowskiej. Klasztor swoje dzieje zaczynał począwszy od roku 1382. Wówczas to książę Władysław Opolczyk sprowadził paulinów z Węgier. Nazwa Jasna Góra to nazwa wymyślona przez paulinów, a odwzorowaniem był macierzysty klasztor św. Wawrzyńca na Jasnej Górze w Budzie. Oprócz tego klasztor został wybudowany na górze wznoszącej się na wysokość 293 m n.p.m. Następnie do Częstochowy sprowadzono obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem Jezus. Przywieziono go z Rusi. Legenda głosi, że obraz ten malował sam św. Łukasz Ewangelista na stole, na którym jadała rodzina Jezusa. W 1430 roku obraz Matki Boskiej został uszkodzony w wyniku grabieży. Klasztor a raczej poszczególne jego części budowane były w różnym czasie. Najpierw powstała bazylika oraz prezbiterium Kaplicy Cudownego Obrazu, bo już w XV wieku. Kolejne powstawały już w latach późniejszych. Znajduje się tam pomnik Prymasa Stefana Wyszyńskiego. Co ciekawe twarz kardynała jest zwrócona w kierunku Klasztoru, a kształt wskazuje na modlitwę. Na Jasną Górę wiodą cztery bramy. Klasztor otoczony jest murem, który został zbudowany w 1624 roku. Mur ten posiada tylko jedno wejście, współcześnie nazywanym bramą Jana Pawła II. Budowa muru miała służyć ochronie obrazu, czy innych cennych rzeczy składanych w darze. Brama znajdująca się od wewnątrz muru nosi nazwę bramy Matki Boskiej Bolesnej. W roku 1722 powstała także brama Lubomirskich, która dzisiaj wita przybywających na Jasną Górę pielgrzymów. Ozdobiona jest ona figurami św. Pawła oraz św. Antoniego i św. Michała Archanioła. Nad samym wejściem umieszczono napis Pod Twoją Obronę – modlitwę do Matki Boskiej. Dzisiaj Jasna Góra to miejsce kultowe, dostojne i wzniosłe. Mówi się, że każdy przybywający z prośbą zostanie wysłuchany i dostąpi łask. W Polsce co roku organizowane są przez parafie pielgrzymki na Jasną Górę, w których każdy z pielgrzymów pokonuje setki kilometrów pieszo, idąc ze swoją intencją.