Kopalnia soli w Wieliczce

Kopalnia i zabytek? To raczej nie Idzie w parze. Kopalnia nie jest miejscem zabytkowym tylko miejscem gdzie wydobywany jest surowiec. Więcej »

Dzwon Zygmunta

Każdy kraj chlubi się wobec innych swoją własną, indywidualną kulturą oraz historią. Jednak zastanówmy się jak właściwie ta historia się prezentuje. Więcej »

 

Kościół pod wezwaniem świętego Michała Archanioła w Binarowej

Kościół pod wezwaniem św. Michała Archanioła w malutkiej miejscowości jest jednym z najcenniejszych zabytków na Pogórzu Ciężkowickim. Pochodzi z okresu późnego gotyku, zbudowany z drzewa jodłowego. Wraz z innymi drewnianymi kościółkami znajduje się na liście światowego dziedzictwa UNESCO. Z wspomnień Jana Długosza dowiadujemy się, że pierwszy kościół powstał w 1400 roku, po pożarze wzniesiono kolejny, który ma obecną formę. Znajdują się w nim wyjątkowo cenne malowidła z XVI-XVII wieku oraz rzeźby gotyckie z XIV wieku, między innymi pozostałość ołtarza Czterech Świętych Dziewic. Warto przyglądnąć się na późnogotycką kamienną chrzcielnicę z barokową pokrywą, barokową ambonę oraz gotycki dzwon z XV wieku. Dzięki walorom o wartości historycznej i artystycznej kościół w Binarowej należy jednych z najcenniejszych oraz najlepiej wyposażonych budowli tego typu w Europie Środkowej. Nic dziwnego, że jest miejscem kultu i najczęściej odwiedzanym przez turystów w tym regionie. Przez kolejne lata dobudowano kaplicę pod wezwaniem Aniołów Stróżów, powiększono okiennicę, wykonano nową polichromię. We wnętrzu świątyni rzuca się w oczy zabytkowa polichromia z XVI i XVII wieku przedstawiająca sceny z Nowego Testamentu oraz widoki Biecza. Na stropie przyciągają uwagę późnogotyckie malowidła z XVI wieku, a na ścianach prezbiterium Sceny Męki Pańskiej, natomiast na ścianach nawy i parapecie chóru malowidła przedstawiające Modlitwę Pańską, siedem sakramentów oraz siedem cnót. Razem stanowi to bardzo cenny zabytek architektoniczny. Od początków powstania w kościele przeprowadzane były prace renowacyjne. W lewym ołtarzu bocznym usytuowany jest łaskami słynący obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem Piaskowej. Do tej pory nie udało się ustalić autora dzieła, ani fundatora. Przypisuje się jego fundację królowi Janowi Kazimierzowi, ale to tylko domysły. Bardziej prawdopodobne jest przypisanie fundacji zakonowi karmelitów, mających swoją siedzibę w Jaśle. Ze źródeł wynika, że na skroniach Dzieciątka i Maryi umieszczono srebrne korony. Dokonano tak zwanej koronacji prywatnej. Dodatkowo zachowane zostały w bardzo dobrym stanie rzeźby dziewic Barbary, Katarzyny, Doroty i Łucji. Umieszczono je w lewym ołtarzu bocznym obok obrazu Matki Boskiej z Dzieciątkiem. Klucz do kościoła św. Michała Archanioła można znaleźć w domu kościelnego, który znajduje się za plebanią tuż obok kościoła. Ze względów bezpieczeństwa dla polichromii ilość osób zwiedzających jest uzależniona od pogody. Kult Binarowskiej Madonny zahamowany został znacząco w czasie niewoli i okupacji, ale nie zanikł on zupełnie. Przekonanie o cudowności wizerunku Matki Boskiej z Dzieciątkiem trwa do dziś. Wytłumaczenie wpisu na listę światowego dziedzictwa UNESCO, czyli harmonijne połączenie walorów historycznych, architektonicznych i artystycznych, najcenniejsza polichromia spośród wszystkich drewnianych kościołów Małopolski, przyciąga tłumu turystów, którzy oprócz zwiedzania, chcą powierzyć swoje modlitwy i uproszenie łask do Matki Bożej Piaskowej.