Kopalnia soli w Wieliczce

Kopalnia i zabytek? To raczej nie Idzie w parze. Kopalnia nie jest miejscem zabytkowym tylko miejscem gdzie wydobywany jest surowiec. Więcej »

Dzwon Zygmunta

Każdy kraj chlubi się wobec innych swoją własną, indywidualną kulturą oraz historią. Jednak zastanówmy się jak właściwie ta historia się prezentuje. Więcej »

 

Kościół św. Katarzyny oo. Augustianów w Krakowie

Kościół wzorowany był na kościele Mariackim. Jego smukła, strzelista sylwetka jest najlepszym przykładem architektury gotyckiej w Krakowie. Badania przeprowadzone przez archeologów wykazały, że kościół ten zbudowano na wzniesieniu – białej skale, podobnym do Skałki i Wawelu. Właśnie w tym miejscu zaczyna się Jura Krakowsko – Częstochowska. Było to jednak niewielkie wzniesienie i przez podnoszenie ulic zaginął. Obecna świątynia, czyli zabytek najwyższej klasy wzniesiona została w 1363 roku. Augustianów sprowadził w 1343 roku z Pragi król Kazimierz Wielki. Kościół jednak nie miał szczęścia, dwukrotnie zniszczyły go trzęsienia ziemi, Szwedzi zamienili go na szpital wojskowy. Jednak zdecydowano się na renowację kościoła. Piękną gotycką kuchtę zdobi kamienna okładzina z arkadami i bogaty portal wejściowy. W nawie południowej znajduje się renesansowe mauzoleum z XVI wieku kasztelana krakowskiego Spytka Jordana, a w prezbiterium wspaniały barokowy ołtarz z trzema kondygnacjami. Nie trzeba iść do muzeum miasta, żeby podziwiać sztukę, ponieważ w nawie północnej wisi cykl barokowych obrazów Zachariasza Dzwonowskiego. Pomimo że aktualne sklepienie nawy jest kopią sklepienia sprzed kataklizmu, to natomiast w nawach bocznych i kaplicach można podziwiać oryginalne gotyckie sklepienia. Monumentalne krużganki gotyckie, ozdobione gotyckimi i renesansowymi freskami, pochodzą z czasów króla Kazimierza Wielkiego, co potwierdzają litery w sklepieniu małej kwadratowej kaplicy świętego Tomasza. Składają one imię Kazymirus. Podziwiać tu można architektoniczne elementy systemu filarowo – szkarpowego. Natomiast większą uwagę należy zwrócić na ceglaną dzwonnicę z XV wieku z oryginalną, zachowaną, drewnianą nadbudową oraz XVII- wieczny budynek biblioteczny. Północna część muru, otaczającego ogród klasztorny, to pozostałości XIV wiecznych murów obronnych Kazimierza. Po drugiej stronie mieszkają siostry Augustianki i dla nich w XVIII wieku zbudowano łukowe przejście nad ulicą, które prowadzi do kaplicy Węgierskiej, która otwarta jest dla zwiedzających tylko w jeden dzień w roku – 27 kwietnia. Jako ciekawostkę należy wyjawić, że budowa kościoła nigdy nie została zakończona. Do kościoła przystają dwa z pięciu w Krakowie gotyckich pomieszczeń wspartych na jednym, środkowym filarze. Jest to kaplica św. Moniki i zakrystia.. Jednakże najcenniejszym freskiem jest gotycko-renesansowy, cudowny i otoczony wyjątkowym kultem wizerunek Matki Boskiej Pocieszenia. Znajduje się w wydzielonej z krużganków kaplicy. Jest to najprawdopodobniej najstarszy cudowny wizerunek maryjny w Polsce. Wierni darzą szczególnym kultem Matkę Bożą Pocieszenia, ale także odwołują się do św. Rity, postaci mało jeszcze znanej w Polsce, słynącej ze szczególnej opieki nad tymi, którzy stracili wszelką nadzieję, można by rzec patronki od spraw beznadziejnych. Na terenie kościoła znajdują się dwa cenne XIX -wieczne organy. Ze względu na doskonałą akustykę kościoła organizowane są urzekające koncerty muzyczne i chóralne. Turyści często zaglądają do kościoła na Kazimierzu, warty jest tej chwili poświęconej na zwiedzanie.