Kopalnia soli w Wieliczce

Kopalnia i zabytek? To raczej nie Idzie w parze. Kopalnia nie jest miejscem zabytkowym tylko miejscem gdzie wydobywany jest surowiec. Więcej »

Dzwon Zygmunta

Każdy kraj chlubi się wobec innych swoją własną, indywidualną kulturą oraz historią. Jednak zastanówmy się jak właściwie ta historia się prezentuje. Więcej »

 

Polskie zabytki Unesco

Duża ilość zabytkowych miejsc i zabytków w Polsce wymusza niejako na władzach wprowadzanie różnych systemów ich ochrony . Oczywiście kluczowe miejsce ochronie zabytków zajmuje ustawa o ochronie zabytków i dziedzictwa kulturowego . W myśl tej ustawy wszystkie miejsca , budowle , obiekty , które zostały wpisane do rejestru zabytków są specjalnie chronione . Pomnik historii to jedna z czterech form ochrony zabytków wymienionych w ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z 2003 r. Terminem tym określa się zabytek nieruchomy o szczególnym znaczeniu dla kultury naszego kraju. Rangę pomnika historii podkreśla fakt, że jest on ustanawiany przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej specjalnym rozporządzeniem na wniosek Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Lista obiektów uznanych do tej pory za pomniki historii to:1.Biskupin – rezerwat archeologiczny 2. Bochnia – kopalnia soli 3. Chełmno – stare miasto 4. Częstochowa – Jasna Góra, zespół klasztoru oo. paulinów 5. Frombork – zespół katedralny 6. Gdańsk – miasto w zasięgu obwarowań z XVII wieku 7. Gdańsk – pole bitwy na Westerplatte 8. Gniezno – katedra pw. Wniebowzięcia NMP i św. Wojciecha 9. Gostyń – Głogówko – zespół klasztorny Kongregacji Oratorium św. Filipa Neri 10. Góra Św. Anny – komponowany krajobraz kulturowo-przyrodniczy 11. Kalwaria Zebrzydowska – krajobrazowy zespół manierystycznego parku pielgrzymkowego 12. Kamień Pomorski – zespół katedralny 13. Kanał Augustowski – droga wodna 14. Kazimierz Dolny 15. Kozłówka – zespół pałacowo -parkowy16. Kraków – historyczny zespół miasta 17. Krzemionki k. Ostrowca Świętokrzyskiego – kopalnie krzemienia z okresu neolitu 18. Krzeszów – zespół dawnego opactwa cystersów 19. Ląd – zespół dawnego opactwa cysterskiego w Lądzie nad Wartą 20. Legnickie Pole – pobenedyktyński zespół klasztorny 21. Leżajsk – zespół klasztorny oo. bernardynów 22. Lubiń – zespół opactwa benedyktynów 23. Lublin – historyczny zespół architektoniczno-urbanistyczny 24. Łańcut – zespół zamkowo-parkowy 25. Łęknica – Park Mużakowski, park w stylu krajobrazowym 26. Malbork – zespół zamku krzyżackiego 27. Ostrów Lednicki 28. Poznań – historyczny zespół miasta 29. Racławice – teren historycznej Bitwy Racławickiej 30. Srebrna Góra – Twierdza Srebrnogórska, nowożytna warownia górska z XVIII wieku 31. Tarnowskie Góry – podziemia zabytkowej kopalni rud srebronośnych oraz sztolni „Czarnego Pstrąga” 32. Toruń – Stare i Nowe Miasto 33. Warszawa – historyczny zespół miasta z Traktem Królewskim i Wilanowem 34. Wieliczka – kopalnia soli 35. Wrocław – zespół historycznego centrum 36. Wrocław – Hala Stulecia 37. Zamość – historyczny zespół miasta w zasięgu obwarowań XIX wieku . Obiekty , które zostały uznane za pomniki historii są w szczególny sposób traktowane przez rząd , lokalne władze otrzymują więcej środków na ochronę tych zabytków. To niezwykle istotna sprawa , która w bezpośredni sposób wpływa na utrzymanie ich jak najdłużej w dobrym stanie.