Kopalnia soli w Wieliczce

Kopalnia i zabytek? To raczej nie Idzie w parze. Kopalnia nie jest miejscem zabytkowym tylko miejscem gdzie wydobywany jest surowiec. Więcej »

Dzwon Zygmunta

Każdy kraj chlubi się wobec innych swoją własną, indywidualną kulturą oraz historią. Jednak zastanówmy się jak właściwie ta historia się prezentuje. Więcej »

 

Drewniane kościoły z Małopolski

Drewniane kościoły Małopolski to skupisko starych interesujących pod względem historycznym kościołów leżących na terenie województwa małopolskiego. Najstarszy z nich pochodzi z XIV wieku. W dalszym ciągu dobrze się prezentują i są jednymi z najstarszych skupisk drewnianych kościołów w Europie. Część z nich został wpisana w 2003 roku na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Reszta na ten prestiżowy wpis jeszcze oczekuje. Jednym z kościołów z listy jest późnogotycki kościół św. Michała Archanioła w Binarowej. Pochodzi on z 1500 roku i jest odzwierciedleniem również drewnianej światyni starszej o sto lat, która spłoneła w pożarze. Na początku XX wieku jej orginalny charakter został nieco utracony przez wprowadzenie nowoczesnych zmian. Było to nieodpowiedzialnym posunieciem i już pod koniec stulecia zaczęto przywracać jej dawny wygląd. Orginalnie prezentował się jako jednonawowa świątynia o konstrukcji zrębowej z postawioną wieżą od strony zachodniej. W środku podziwiać możemy wspaniałe malowidła i stare rzeźby gotyckie. W XVII wieku kościół przeszedł metamorfoze. Powiększono okna, zmieniono chór i wykonano polichromię. Jest to jedna z najlepiej wyposażonych i najcenniejszych budowli Europy pod względem artystycznym i historycznym. Najstarszy kościół z drewnianej grupy to stojący w Haczowie kościół po wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryji Panny. Jej największą drewnianą świątynią z okresu gotyku w Europie. Datę jego wybudowania szacuje się na rok 1388. Rozbudowywany dwukrotnie w XVII i XVIII wieku. Do najcenniejszych zabytków należą w nim ołtarz z okresu baroku, nastawy ołtarzowe, malowane konsekracyjne krzyże czy pochodzące z okresu gotyku portale i rzeźby. Kolejną drewnianą świątynią jest kościół Wszystkich Świętych w Bliznem. Pochodzi z XV wieku. W XVII wieku dobudowano mu wieżę a dwieście lat później rozebrano okalejące soboty. W drugiej połowie XX wieku przeszedł kapitalny remont z zachowaniem dawnych form. W środku jest kolorowo przyozdowbiona. Mieści się w niej kwadratowa nawa, prezbiterium oraz kruchta. Do grupy drewnianych kościołów oczekujących na wpis do listy UNESCO oczekuje między innymi Kościół pod wezwaniem Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Lachowicach. Powstały najprawdopodobniej pod koniec XVIII wieku. Zastąpił on małą drewnianą kapliczkę cmentarną z początku wieku, w której to ludność modliła się z racji, że inny najbliższy kościół oddalony był o 10 kilometrów. Podobnie jak poprzednie wymieniane jest o konstrukcji zrębowej. Z jedną nawą, i dobudowaną do niej wieżą, na której szczycie stoi krzyż. Wewnątrz zaobserwować możemy kolebkowe sklepienie podparte belkami trzymane przez krokwie znajdujące się nad ołtarzem. Na ścianach widnieją sylwetki dwunastu apostołów a na wspomnianym sklepieniu obraz Niepokalanej Maryji. W podobnej sytuacji jest świątynia Jana Chrzciciela z Orawki z XVII wieku. Budowany niemal w identycznym stylu , różniący się dekoracją wnętrza. Należy do niego rzeźba Chrystusa Frasobliwego, monstrancja z gotyku, barokowa puszka oraz zabytkowe ograny, których powstanie oblicza się na drugą połowę XVII wieku.