Kopalnia soli w Wieliczce

Kopalnia i zabytek? To raczej nie Idzie w parze. Kopalnia nie jest miejscem zabytkowym tylko miejscem gdzie wydobywany jest surowiec. Więcej »

Dzwon Zygmunta

Każdy kraj chlubi się wobec innych swoją własną, indywidualną kulturą oraz historią. Jednak zastanówmy się jak właściwie ta historia się prezentuje. Więcej »

 

Katedra Św. Piotra i Pawła w Poznaniu

Poznańska Katedra pod wezwaniem św. Piotra i Pawła to z pewnością jeden z najważniejszych zabytków Poznańskich. Jest to główny obiekt sakralny w Poznaniu i został wybudowany w miejscu najstarszej polskiej świątyni. W 968 roku rozpoczęto w tym miejscu budowę najstarszej bazyliki, najstarszego kościoła w historii Polski. Niestety ten kościół spłonął w XII wieku. Od tego czasu w tym miejscu stawało kilka katedr, jednak odpowiednio zostały one niszczone bądź przerabiane. Obecnej katedrze „oberwało się” podczas wojny. Dewastacje niemieckie z lat okupacji i walki o Poznań w 1945 r. spowodowały duże zniszczenia w katedrze. Po wojnie przywrócono gotycki wygląd fasady, a do wnętrza sprowadzono zabytki z innych świątyń Śląska i Wielkopolski. Jest to bowiem katedra w stylu gotyckim. Jest to niewątpliwie jeden z cenniejszych obiektów w Polsce tej architektury. Historia tej katedry jest bardzo zawiła, przeżyła ona naprawdę bardzo wiele. legła ona zniszczeniu podczas najazdu księcia czeskiego Brzetysława (1038), zdewastowano wówczas także grobowce Mieszka I i Bolesława I Chrobrego. Druga katedra została wzniesiona przez Kazimierza I Odnowiciela, a w XIII w. zastąpiono ją przez nową, już gotycką, ufundowaną przez biskupa Boguchwała, a ukończoną za Kazimierza III Wielkiego. Trzecia katedra poznańska to trójnawowa bazylika z ambitem (oświetlonym poprzez trzy charakterystyczne wieżyczki-latarnie) wokół prezbiterium. Fasadę ujęto w dwie wysokie wieże. Do naw bocznych i ambitu w ciągu wieków dostawiono liczne kaplice grobowe biskupów (Benedykta Izbieńskiego z pomnikiem dłuta Jana Michałowicza z Urzędowa, 1560 rok) i wielkopolskich rodów magnackich (Górków, 1578). Zawalenie się jednej z wież zniszczyło grobowiec Chrobrego, ufundowany przez Kazimierza III Wielkiego. W początkach XIX w. katedra została gruntownie odrestaurowana, sprowadzono ze skasowanego konwentu cysterskiego w Paradyżu obrazy Krzysztofa Boguszewskiego. To bardzo zagmatwana historia jednakże ma ona swoje uzasadnienie. Każdy zabytek ma swoją własną historię i jest unikalny. Mimo, że kościołów zabytkowych w Polsce jest cała masa, multum, to każdy ma swoją własną unikalną historię, która opowiadana jest turystom. Wiadomo, historia jest albo ciekawsza albo mniej ciekawa. To jest jednak potężny kościół, bazylika, która przetrwała wieki. Organizowane są do tego kościoła wycieczki szkolne i to już świadczy o ważności i atrakcyjności tego obiektu. Obecny wygląd katedry pochodzi z okresu odbudowy z lat 1948-1956 prowadzonej pod kierownictwem Franciszka Morawskiego. Przywrócono w niej, na podstawie odkrytych przez pożar w 1945 pozostałości, gotycki wygląd korpusu z przełomu XIV i XV wieku. Hełmy wież są natomiast wzorowane na klasycystycznych, pochodzących z lat 1725-1729. Świątynia zorientowana jest wzdłuż osi wschód-zachód, z prezbiterium po stronie wschodniej. Gorąco zachęcamy do odwiedzenia Bazyliki archikatedralnej św. Piotra i Pawła w Poznaniu. To dla niektórych daleko, dlatego zahaczyć można tam przy okazji przejeżdżania przez Poznań dla przykładu.